is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der-VOORSTELLEN, enz. i2s>

T -f- d. Noem nu R de Radius der Aarde , x de hoogte des Bergs; dan zyn , ( de lengte der flingerroede dezelfde blyvende,) de zwaarte-kracht,- waar door de flinger aangedaan wordt, als het vierkant der iiinfertyd inverfè, maar de zwaarte-kracht is als hec quadraat des alftands van. het Middelpunt, indjen men onderfielt, dat de Aardkloot in al de^zelP; deelen ccneclyke dichtheid -ebbe; (p.r Xewt. Pfinc: Math; prop. 3 libr. 3 de Syftem. Munai); dus zyn de vierkanten den fliDgertyden als dé vierkanten der afitanden van hec middelpunt, of

R»:(R+K)*::Ta: (T-l-d)* dus R : R + x ::T : T + d en dhidendo x : d :: K : T

waar door x z: —xR de hoogte des Bergs. Q. E. I.

Dit is eene algemeene Formula , waar door de hoogte des Bergs bekend wordt; zoo dra T, d en R in getallen gegeeven zyn.

Wanneer men, om de deeling der getallen te vermyden, van de Logarithmi wil gebruik maaken, is

Log. x = Log. d + Log. R — Log. T,- óf--— 3

maakende Log. x =~ Log. R — Log. q.

In ons tegenwoordig geval is gegeeven Rzzt 15685078 Franfche Voeten, T = 24 uuren, één etmaal, of

d 1 • 1 1440', en d — 2'; dus — z:— = — j by gevolg T 720 q

q = 720; na is

m K» - Log,