is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,44 ONTBINDINGEN

3» ato+p m + ip 3*

C+enzt-r-e1»

3?» &m+p m + 2p 3p

R -r-3aR +3aaR +asR

(+enz. -re',

37» 2jn-f-p m+ap 3p

S -HaS +3flflS + a* S

(4. enz. 4- e*.

3» 2»n+p m+2p ZP

T +3flT +3«flT +a»T

(4- enz. -Hs«

enz, enz;

Deeze uitdrukkingen zyn wederom gelyk de Cu«

n

ben der Wortelen yan dè gezochte Equatie y -*

72—1 71 — 2 M,"~3

A'y 4- E'y -*Cy ' -r-enz..» o.

m

Op dezelfde wyze voortgaande, met y ZZ x -f enz» tot de vierde, vyfde, zesde, enz. magten te verheffen, zal men de waarden der vierde , vyfde, #nz. magten van de Wortelen der gezochte Equatie kunnen vinden. Elk ziet ondertusfchen , dat dit zoo ver zal moeten voortgezet worden, als n eenheden in zich bevat.

Ik merk nu aan, dat zoo van de gezochte Equatie

n n—i n—2

y — A'y 4-B'y — enz. ss o, de fom

der Wortelen, de fom van derzelver tweede magten, die van de derde magten enz. konden bepaald wordens de Coëfficiënten A', B', Cf enz. van de gezochte

Eqiick