Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mathematifche en andere Voorftellen.

»5

L. VOORSTEL.

De zyden van eenen agckantigen Regenbak 5 Voeten, en deszelfs hoogte6 Voeten zynde, vraagt men hoe veel Emmers Water in deezen Regenbak gaan , als de Emmer de gedaante eens afgekorten Kegels heeft, wiens boven-Diameter 20 Duimen, onderfte Diameter 16 Duimen, en hoogte 18 Duimen bedraagt? (V)

LI. VOORSTEL.

Dit en de twee volgende Voorftellen door j« te Velt» up.

Van de volgende Vergelykingen xx — ax — b ~ o,

yy + cy — d — o,

bedragen a, b, c en d te famen 38, en deeze vier getallen ftaan in eene opklimmende Arithmetifche Progressie; ook is de fom der beide Wortelen x + y~io. Welke zyn die Vergelykingen? (/)

LIL VOORSTEL.

Een Quadrant, welks Radius ~r is, zodanig in twee deeien te deelen, dat de Raak!ym:n van de Boogen tot elkander in reden ftaan als m tot n. Welke zyn die Kaaklynen? (t)

LI1L

(r) Gemeinnutzige Math. Liebhaber, IV. Theil. N. 368.

(s) P. Halkfjs's Zinnen-ConfeSt, N. 143.

CO Gemeinnutzige Mxth. Liebhaber, III.Theil. N. 339.

Sluiten