is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstig mengelwerk, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mathematifche en andere Voorflellen* 6a

letterig getal famen addeert, is hasr Som n Jaaren, en het Quadraat des groorftén veimeenigvuldigd mee het Quadraat des klemften,voortbrengt 784 Jaaren: vraage naar den ouderdom van den voorn* Heer, als mede naar den Zonne - Cirkel, Zondags-letter in dat Jaar, toen dezelve gebooren is?

CCXXIV. VOORSTEL. Bit en het volgende Voorfiel door J. Pauw.

Onlangs predikte onze Predikant J. L. Fries endorp, uit één der Brieven van Pa o lus; de naam van deezen Brief beftaat uit negen letteren, en wanneer men het A, B, C, tekent A 1 , J 10 en Z 26, dan vindt men de eerfte letter aldus: het getal des Briefs en van het Capittel zyn gelyk , en wanneer men één van beiden by het getal van 't Vers telt, komt een Quadraat, welks Wortel, tot een Pronik yerheeven, de eerfte letter voortbrengt, die gelyk is aan de vyfde ; de agtfte is i meer. en de negende I minder dan de eerfte; de tweede is een Quadraat, wiens vyfvoudige Wortel de vierde letter uitdrukt, die driemaal zo veel is als de zevende, en 2. meer als de derde; welke derde zo veel is als de zesde en zevende faamen: de fom van alle deeze letteren is 10 meer dan een Trigonaal, wiens Wortel gelyk is aan de vierde letter, en mede aan het getal van 't Vers des Capittels, gelyk ook dit getal tot het Produel van de eerfte en tweede letter in reden ftaat als 1 tot 12. Vraage wat Text hy gepredikt heeft?

CCXXV. VOORSTEL.

De tyd, wanneer de vooren opgegeeven Text gepredikt is, wordt aldus .gevonden: de Datum der Maand en de Maand des Jaars ftaan tot elkanu.;r in reden als 1 tot 3; het dubbeld Quadraat van den Datum, afgetrokken van het Jaar na Christus geboorte, komt een Quadraat, welks Wortel Pius 6, gelyk is aan 'tPrcduSt van de Maand tn Datum; hec Jaargetal bevat ue Som van twee Quadraaten, waar K 3 van