is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$o ONTBINDINGEN

te vinden , of AB langer of korter is, dat maakt geen verandering in de lengte van de perpend. EF , indien- CB en DA bepaald zyn , :gelyk ook uit de gevondene Formule voor EF ..blykt. Ik zal het Voordel nog eens oplosfcn, zonder AB als bekend te onderftelien.

Gegeeven als vooren CB~b, en DA— c.

3 '1 " : - ; 8 ■ - . •■> •'-{

. Men trekke in .het Figuur EG, everiwydig AB, of rechthoekig op CB.

CG : EG :: EF : AF of CG : EF :: EG : AF maar CB: DA :: FB (EG); AF, boven bewezen.

by gevolg CB : DA :: CG : EF

en CB+DA : DA :: CG + EF (CB) : EF b + c : c :: b : EF

b + c. EF n bc: $ : « bc

EF zz

b+c

't Gemultipliceerde van CB met DAgedeeld door CB + DA is altyd de lengte van de perpend. EF, van wat lengte AB ook zyn mag. Is , by voorbeeld, gegeeven CB 16, en BA ao, dan vindt men

16x20

£ '!§ = 8| voor EF.

16 + 20

XCVÏ.