is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5* ONTBINDINGEN iao

114—I3*aa '=:ao^a5-i8oa+4oö a

120

3$las — i8oa+286~ — &

■1 3ft

67a3—360a' 4-572a—240=0.

deelers,

o~ip ^ 39=°n T> 3» enz»

fl—o> dan is «y—340 = 0 > 2, 4, enz. ö_-iJ C-ia3ö=:o"J 3, enz.

67 a3—-360a' -!-572 a—340^:0

«— izzo' '

Komt 67 a* —2263 + 120=0.

Dus is azza. NB. De JEquatie geeft , behalveo deeze, nog twee andere waarden van a, maar min gefchikt; wy zullen ons aan de gevondene houden, en de andere niet verder onderzoeken.

arra tfazzdzz? 114—13^0* zzb2 + c* 61 120

— zz zbc ZZ 00

ë

fuhft. -

b* — abc+c2 zz 1

V

b-c of c—b ZZ I

20-4*3 zz c-hb ZZ ir

„fubft. en add.

ZbZZ