Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d Mathematifche en andere Foorftelkn(

III. VOORSTEL»

Dit en hit volgende Foorftel door Jan van D o b b e n'*

EeD Dief, zjch pp de vlucht begevende, legt dagelyks 8 Myleb af: hy wordt door een Gerechtsdienaar vervolgd, die den eerften dag ilegts 3, den tweeden 5, den derden 7 Mvlen, en zo vervolgens eiken.dag 2 Mylen meer aflegt. Men vraagt, in hoe veel dagen de Dief door den Gerechtsdienaar achterhaald zal worden , en hoe veel Mylen ieder van hun heeft afgelegd? (£)

IV. VOORSTEL,

Vergnderftellende dat de afftand tusfeben Pary§ en Lyon is 100 Mylen , én dac twee Couriers ten gelyken tyde, en langs den zelfden weg, vertrokken zyn , de een van Parys naar Lycn , leggende eiken dag 2 Mylen meer, dan den naastvoorgaan? den, afj en de andere Courier van Lyon naar Parys , leggende eiken dag 3 Mylen meer, dan den naastvoorgaauden, af. Zo zy nu malkanderen juist pp de helft van den weg ontmoeten , de -eeriie na verloop van 5 dagen, en de tweede ten einde vat» 4 dagen, viaagt 'mén hoé veel Mylen "ieder Courier eiken dag heeft afgelegd V (V)

V. VOORSTEL. Door L. No te boom.

De Som van cene Arithmetifche Progresjie , uit zes Termerf, bellaande , is 57; ook is de laattt<s Term 2 minder, dan het Quotiënt dat voortkomt, als men de Som door het vedchil der Fzogresjïg tjeelt. — Vraage-naar die Progresjie?

VI,

Qiakam Resrèat Ma'Mm. Tomé I, p„ ógjQuest./}» Cf) ïbid. 'lom. 1. f. 64, Quesc. 5.

Sluiten