Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matkematijche en andere Voordellen»

LXXXI. VOORSTEL.

Dit en de vyftien volgende Voordellen door M.

j. Zü JDH ÓF.

Men vraagt raar drie getal'en, die geduurig evenredig zyn , waar van de Som 21 , en hec produft 64 zy ?

LXXXII. VOORSTEL.

Men begeert vier evenredige getallen te vinden; bf een Regel van drieën met het Antwoord, in de kleinfle heele getallen ; zodanig, dat de Som van, fi, b, c door 9 gedeeld zyndè , het quotiënt ~d zy; 'en de Som van a, t, d doör 5 deeiehde j dé uitkomst ~c zy?

LXXXllï. VOORSTEL.

Drie geduurig evenredige getallen te vinden; die Se famen tg doen ; en als men het middelfte met het grootflé vermenigvuldigt , het produit by het kkinfte vergaart, dat 'er 58 kome?

LXXXIV. VOORSTEL.

Iemand hadt ƒ tsooo aah vyf perfoonen nit té deelen: zo dat A des daags 2 Guld. zal hebben, B om de twee dagen 3 Güld., C om de drie dagen j Guld., D oni de vier dagen 6 Guld., eri E om de zes dagen 8 Guld., tot dat die Sorri verdeeld is. Vraage, hoe veel elk bekomt?

LXXXV. VOORSTEL,

Men . heeft vyf getallen 10 eene Geometrifche Progresfie, iri dubbele Proportie voortgaande , tot het tiende Aggregat verzameld, en bekomen 2942. Welke getallen zyn het?

Ö LXXXVÏ.

Sluiten