Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjï Mathematifche en andere FvorJlelieHi CXI. VOORSTEL.

. Van een gegeeven. punt P, buiten een gegeeven Cirkel, een Lyn PR te trekken, die den Omtrek binnen den Cirkel ftoot; zodanig, dat het deel PQ,. buiten den Cirkel, gelyk zy aan het deel QR, binnen denzelven; mits dat de afftand van het punt tot den Cirkel niet grooter zy , dan de middellyn des Cirkels.

CXII. VOORSTEL;

Door een gegeeven punt P een Lyn FPE té . trekken, zodanig; dat de deelen derzelvePF, PÉ, begreepen tusfcben dat punt, eu twee Lynen AB* CD (van welke de eene noodzaakelyk een rechte móet zyn ; de andere kan krom öf recht zvn), die in Helling gegeeven zyn , een gegeeven reded tot elkander zullen hebben, (v)

CXIII. VOORSTEL*

Door een gegeeven punt P een Lyn GH te trekken , die in eene rechte Lyn A33, en in eene rechte of kromme Lyn CD, beide in ftelling gegeeven zynde, zal eindigen; zodanig, dat de Rechthoek önder de beide deelen derzelve, PG, PH, van eene gegeevene grootheid zal zyn. (w)

CXIV. VOORSTEL. Bit en het volgende Voorftel dooi- j. B, Noordinkv

De grootfte Diameter eens afgekorten Kegels zy — 40 Duimen, de kieinfte zz 30 Duimen, en dé Inhoud — 17427 Cubic-Duimen. Vraage naar de hoogte? (at)

CXV:

O) Gronden dér Meetkunst, Byvöègf. Próbl. XVII. (v) Ibid. Probl. XVIII,

(*) J. Reimer Sammluns gemeinnütziger Matkematii lener Aufgaben, pag. 45. N. 74.

Sluiten