is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis der Fransche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 208 )

te Parys aangekomen zynde, beloofde 'er zyne gestadige inwooning te zullen vestigen.

Dus wierd deeze zamen - zweering verydeld, wier doelwit was den koning door bevreesdheid aan te dryven om zig by de party der bevoorrechtten te voegen , ten einde door zynen naam gedekt, zyn volk te kunnen beoorlogen. Men heeft voorgegeeven dat de heer d'Orléans het ontwerp gesmeed had om zig deeze wanorden ten nutte te maaken , ten einde zig tot regent van het ryk te doen benoemen ; doch behalven dat, niet-tegenstaande het onderzoek van gerichts - hof le Chdtelet genaamd , \ welk hem geensints genegen was, 'er van van deezen toeleg niets gebleeken is, had de-heer d'Orléans zeer weinige hem gunstige hulpmiddelen , en veele kanssen tegen

Om die zelve reden voert eene familie, zeer bekend in den tabbaart-stand , den naam van Boalanger , ( Bakker ) wyl die in een hongersnood zeer veel broods aan 't volk had uitgedeeld. Deeze is 's volks wyze van pryzen.

zig :