Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om een middel als de azijn, waar bij al die zwarigheid uit den weg geruimd zijn, en dat nogtbans voor geen der gewooue fchielijk en fterkwerkende middelen in ontlastende werking behoeft te wijken, boven alle dezen te verkiezen. De azijn werkt niet uit hoofde van eene vreemde ftof, wel ke bij denzelven gemengd is, en misfchien zig ongelijk in denzelven verdeeld vind, maar uit kragt van deszelfs eigene hoedanigheid, dezelve brengt in elk deel, welk hij raakt, dezelfde ontroering te weeg , dus prikkelt hij het ganfche

door klijfteeren in het lighaam ingefpoteu, zo door de zenuwen der dikke darmen plaatjelijk aan te doen , ah ook door de opflorpende vaatjes derzelven opgenomen te worden , zeer grooten invloed op het zelve hebben, en naar haare bijzondere eigenfehappen verfchillende gevolgen in het lighaam doen gebooren worden, allermeest echter heeft dit plaats, wanneer de ingefpoten ftof en van eenen zeer vluggen en fcherpen aart zijn, zo als voornaamlijk, wanneer er braak- of fterke purgeermiddelen ingefpoten worden, zo als ik zulks in mijne prijsverhandeling over de ruime buiksontlastingen in de borstziekten £?<;. I. Hoofddeel §. IF, 14de deel van fervandis civibus, uitvoerig verklaard hebbe; waar uit das te zekerer vloeit, dat men in het voorfchrijven van zodaanige klijfteeren niet onver. jchilHg en fbmwijlen niet omzigtïg genoeg zijn kan, en dat tevens het bezitten van een middel, het welk aan de geëischten beantwoord, en die zwarigheden echter niet onderworpen is, als iets van zeer groot gewigt in het uil-, oefenen der geneeskunst kan befchouwd worden.

Sluiten