is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan geneesheren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

en daar op volgende fterke hitte, die tot tegen agt uur des avonds duurde.

Ik begon weder met braakmiddelen en op een poeder uïc een fcrupel ipecacuanha en anderhalf grein braakwijnftsen braakte hij pas eens. Ik liet hem van eene cplosfing van een drachme falnwniak en vier grein brackwijvfeen in zes oneen water een tijd lang alie uuren een lepel vol nemen , doch vergeefs. Wijl ik verftoppingen van ongemeene hardnekkigheid vermoedde, ging ik ook tot fterker oplosfende nviddeien over , en fchreef hem des morgens end-.s avonds vier pillen van plumer voor.

Hij gebruikte dezelven agt dagen en den vierentwintigften.had hij de koorts weer even zo hevig en even zo aanhoudend. Ik veranderde mijn voornemen , en gaf hem m plaats van de pillen het Ju. blimaat, insgeüjk in pillen tot drie tienden grein des morgens en des avonds. Den agtêntwintigften begon hij fterk te fpuwen, en met de pillen werd opgehouden. Den tweeden ncvember begon hij dezelven weer tot twee tienden grein des morgens en des avonds te nemen.

Hij hield met het gebruik van dezelven aan tot den twaalfden, wanneer ik weder begon, met hem, nevens het fuhlimsat, bij dag den koortsbast te geven , alle twee uuren tot een half drachme met vijf grein ijzeragtige Jalmoniakblcemen.

Den vijftienden was de aanval der koorts reeds aanmerküjk minder, en den cgttier.den Heef tij geheel weg.