is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven aan geneesheren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds minder hevig plagten te zijn , gaf ik Seri koortsbast aüe uuren tot een half drachme gemengd met vijfgrcin falmoniak, of een grein fpiesglaszwavel, en ik kon fchier met zekerheid ftaat

maken, dat deze aanval de laatfte zou wezen.

Ik moest derhalven in het tegenwoordig geval eene bijzondere hardnekkige oorzaak voorzien, die onder alle werkzaame oplosfende middelen alleen door het werkzaamfte, het fublimaat, kon weggenomen worden ; fchoon ik geen grond had , ergens eene verborgen fyphillitifche oorzaak te vermoeden, tegen dewelke het kwikzilver, als het eenige fpecificum , zijne werkzaamheid laat blijken.

Voorleden herfst was de galagtige neiging der heerfchende ziekte zeer algemeen, waarfchijnlijk wijl de voorgaande zomer zeer droog was, da heete dagen zeer lang aanhielden , en derhalven door de daar op volgende koele nagten veel gelegenheid gaven tot verkouding en beletting der galagtige ontlastingen. Er heerschten koortzen van allerlei aart, grootftendeels gecompliceerd en van eenen onbepaalden loop. De minsten waren zuiver ontftekingagtig , bij de meesten daartegen waren onbeweeglijke en galagtige vuiligheden voorhanden. De lijders klaagden fchier allen over pijn in de krop der maag en bitteren lelijken fmaak, fchoon de tong volkomen zuiver, zonder de minste tekenen van rauwigheden was. Op de braakmiddelen volgden menigvuldige ontlastingen van helder

groe-