is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?S PSALM XXXV: 15.

Ondertusfchen voegt David in een tusfchenreden er bij VtyT i&) (we/00 jaadaangtii), 't welk vertaald kon worden „ terwijl ik geen kwaad deed". Zo vertalen de LXX. het woord door kxx.ou (kwaad do.") Pred. VII: 22. door Trovtjotua/Axt, 't welk dezelfde betekenis heeft, insgelijks Pred. VII: 22.— 't Is waar Trommius meendt*, dat zij (jaarang) gelezen hadden, maar de betekenis van kwaad aandoen is vrij zeker bij het woord JH» (jaadang). De Ouden kenden die betekenis, terwijl anderen menen, dat zij (jaarang) gelezen hadden, zie Schult. Gj>. Min. p. 331 en 509. -"Niemand zal aan de opgegevene betekenis twijffelen , wanneer men dezelve maar wel begrijpt. Kwaad aandoen betekent hier vergelden , wederverge/den , en in dit opzicht wordt het woord niet zelden van God gebezigd, men zie mijnen waardigen Broeder in zijne Dij]', de Correct. Maforethica p. 50. Venema fchijnt deze betekenis aantenemen , want hij vertaalt me innocente (zonder mijn fchuld).

Evenwel behoeft men deze betekenis niet voltrekt te verkiezen. - Men kan ook overzetten : „ zonder dat ik het mij aantrekke": (non euro), want ook dit betekent y*p (jaadang), vergelijk Schult. Prov. p. 82 en 200. Insgelijks zou men vertolken kunnen; ,, zonder dat ik ergens van weet, „ zonder dat ik weet waarom": Men zie Schult. in Job. p. 219, 220.

Liefst echter bevalt mij die betekenis, welke ook Dathe fchijnt te hebben, daar hij vertaalt non expe&abam (ik had het niet verwacht) , welke betekenis algemeen is in het O. T. en zelfs in het

8 vers