is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOB XXXVII: 23, 14,.

Den Almachtigen, — „ Dien kunnen wij niet begrijpen: „ Hij is groot van kracht en recht:

Hij is menigvuldig in recht te doen, „ Hij doet geen onrecht. —

Elihu vervolgt in het 24 vers: „Daarom vrezen hem de menfchen:" (of gelijk men ook vertalen kan (*) : ,, daarom moeten hem de menfchen vre-

zen." Dit heeft geen opheldering nodig. —

De laatfte uitdrukking is meer bedenkelijk. •* De Onzen vertalen dezelve: „ Hij en ziet gene wijzen ,, van harte aan." - Daar mede ftemt de vertalingvan Schultens ten naaften bij over een: Nihil riekt omncs fapientes cordis: dat is; ,,Hij ziet niet na alle ,, wijzen van harte." MionAëLis heeft, alle wijzen zien niets. — Reiske vrezen. — Sander vertaalt:

De wijsite verftaat zijne regering niet." . Uit

deze gedrongene vertalingen ziet men, dat men niet wist, wat de eenvoudige vertaling, welke de Onzen

hel.ben , betekent. De zin zal veel afhangen

van het denkbeeld, 't welk wij ons van wijzen van. harten te maken hebben. —r—- Wanneer wij Moses fchriften nagaan, vinden wij deze uitdrukking daar in bijna alleen. —— Moses fchrijfftijl komt bij het Boek Jobs meest in aanmerking, dewijl Hij of fchrijyer was van dat boek, of het zelve in zijnen tijd ten

minften vervaardigd is geworden. Wij lezen

dus van wijzen van harte;:, Exod. XXVIII: 3, XXXI: 6, XXXV: 10, 25 en XXXVI: 1, S. , Wanneer

' C9 Y- SchrüED. Synt. p. 339.