is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van uitlegkundige verhandelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a32 JOB XXXVII: 23, 24.

Dierhalven kan men (en hoe fchoon is niet zulke zin?) vertalen: „Hij zondert geen wijzen, geen „ Geleerden uit:" dal is in verband met het vorige. „ God is groot — daarom moeten hem de menfchen

vrezen': Hij zondert niemand der wijzen, der Ge„ leerden hier van uit." ■

Men zou ook vertalen kunnen, hij veracht niemand

der wijzen (*): dat is: „Hij wil, vooral ook van de „ wijzen, geweest' worden" — Ik voor mij benoude echter de eerfte vertaling.

(*D Dc hoe ufu videatur Schult. Op. Min.p. ao» 1

PSALM XXXIX: 7.

'Immers wandelt de mensch (als) in een beeld, immers woelenfe ijdelijk. —

3Bij nct nadenken over deze woorden, floeg ik het een en ander na, 't welk mij in mijne verwachting

bedroog. Ik vertrouwde, dat men den waren

zin van deze woorden .begrepen had. — In mijne

ver-