Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARCUS m 2». si

te pas komen , indien zij hem niet voor uitzinnig hielden. —

Waarom dan zullen wij zulke dwaling in deze menfchen niet erkennen ? — Wij zijn er toe verpligt door de eenvoudige betekenis van het bericht der Euangefisten.- Had men dierhalven deMenschkunde geraadpleegd , en deze menfchen niet boven alle dwaling willen verheven hebben , zou deze plaats „ niet ene van die plaatfen der H. Schrif,, tuur zijn geweest, die het allermeest betwist wor,, den" gelijk Hiumann zegt. — Al die twist verdwijnt, wanneer men dit alleen wil toegevèn: — menfchen vervielen in een dwaling, waar in elk bijna vervallen zoude. —

Laat ik er nog bijvoegen, dat hét niet te verwonderen is, dat iemand, die zich boven andere bloedverwanten ftil gedraagt, en de liefde zijner ouderen

bijzonder weg draagt, van anderen gehaat wordt. -

Denk aan Jofeph. ■■■■

Men moet dierhalven bij de gegevene verklaring dit vooral onder 't oog houden, dat de Heere Jefus nu pas in 't openbaar verfcheen, zijne bloedverwanten (om redenen) niets van zijn oogmerk had gezegd, terwijl zij naderhand , althans gedeeltelijk , aadere gedachten kunnen gekregen hebben.

MAR-

Sluiten