Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'/ binnenfandfe gedeelte van Zuid Amtrika. 11

tot aan Jaen de Bracamoros, in de uitgebreitheit van zes graden; van daar neemt zy haren loopWeftwaarts, en ontrent als evenwydig met de Linie Equinoctiaal, tot aan Cap de Nord , alwaar zy inden Oceaan valt, onder de bovengezegde Linie, na een weg afgelegt te hebben , van Jaen, alwaar zy bevaarbaar word, van 30 graden in lengte , of 750 gemeene Mylen , welke om de bogten op 1000. of iioo Mylen gefchatword. Zyontfangt ten Noorden en ten Zuiden een groot getal Rivieren , van welke fommigen meer als vyf of zes honderd Mylen afloopen, ejt waar onder eenige zyn van geen minder belang als de Donau of de Nyl. De Boorden van de Marahon waren over een eeuw noch bevolkt, met een groot getal van Natiën, welke diep landwaard in getrokken zyn, zoo dra zy de Europeaanen gezien hebben. Men vind 'er tans niet anders als een klein getal vlekken, bewoont van Lands inboorlingen, die of 7elf, of wel hunne Vaderen, door de Spaanfche Zendelingen van het booveneinde der Rivier, of door de Portugeefche Zendelingen, die zig aan het beneeden einde geveftigt hebben, uit de bollenen zyn getrokken.

Men heeft drie wegen langs welken men uit de Provintie van Quito in die van Maynas ' komt, welke zynen Naam mededeeld aan de plaats der Spaanfche Zendingen langs de Oevers van de Marahon. Die drie wegen loopen door de berugte keten Bergen , die met Sneeuw gedekt, en bekent zyn onder den naam van de Cordelieres des An'des. De eerfte omtrent onder deLinie Equinoctiaal ten ooften van Quito loopt door Archidona, tot de Napo.

dee-

Wegen. vari.ga»* to na dje Marahun.

Sluiten