Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weg na Jaen.

| I

Lojofo en fultadolid. .

1

3

' J

1

]

1 1

t (

f8 Bekort Ferhaalvan een Reis gedaan door

een man die voor myn oogen heen ging tot daar ik my moeit, infeheepen , in de hoop van ten minden eenige Planten goed te houden omze te Cayenne te laten, zoo ze al niet in daat waren om voor 's Konings Tuin na Vrankryk overgebragt te worden.

Van Loxa- na Jaen gaat men over de uiterde Heuvels van de Cordeliere. Dien eeheelen weg moet men by na altoos door Bosrchen,in welke het alle dagen regent,elf Maanden lang, en fomtyts geduurende het geheele Jaar, het is onmogelyk om 'er iets te droo^en. De manden met Oflehuiden overtrokken, de gewoonlyke Koffers die men daar te ..and gebruikt, verrotten, en veroorzaken :en onverdraaglyken dank; ik trok door twee jteeden die niets als den Naam van Steeden rebben, de eene genaamt Loyola de andere Valladolid r over omtrent een eeuw waren :y Ryk, en door de Spanjaarden bewoond, naar tans zyn het niec meer als twee kleine plekken voor Indiaanen ofMetis, die geheel ttt haaren eerden dand verlegt zyn. Jaen elf , dat noch den naam van Stad draagt, ;n de verblyfplaats van den Gouverneur zyn noed, is lans niet meer als een- flegt Dorp. iet zelve is gebeurt aan de meede Steeden 'an Peru die van de Zee af en verder van den veg van Karthagene na Lima afgelegen zyn. k ontmoette op die geheele reis veel Rivieen, die ik over moed , deeze met ze door e waden , en andere over zulke bruggen is ik befchreeven heb, anderen over Vloten welke men op de plaats zelf maakt, vanen hout daar de natuur hier al de Wilder-

nUTen

Sluiten