Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORREDE des VERTAALERS.

ecne al te groote veragting verworpen is. Met het tweede heb ik voornamentlyk ten oogmerk gehad te bewyzen, dat de algemeen aangenomene ieer omtrent de natuur der koorts, niet uit de Engehche, maar uit de Ncderlaudfchc School is voortgekomen. — En eindelyk bedoelde ik met het laatfte byvoegzel het thans in Nederland zo algemeen heerfchend misbruik van den koortsbast in de tusfchenpozende koortfen, een weinig te keer te gaan.

Zo dra myne bezigheden my dit zullen toelaten, zal ik het volgende uitgeven , en zo veel mogelyk de waarnemingen van den Heer Grant vergelyken met die gene, welke in ons land genomen zyn.

Sluiten