Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer verfchillenden tyd gebeurde," (en kan alleen verklaard worden als een toeval van de atribilieufe gefteldheid met een toevalligen hoest) ,gevolglyk geeft hy zyne geneeswyze op met het geval vandenoudften zoon van Sir Francis Windham. „Ik deed , maar eene aderlating, en leide een grote fpaanfche '„ vlieg pleister op den rug, gaf hem dagelyks clysteT, ren , verkoelende dranken en amandelmelken, en fomtyds melk en water en dun bier te drinken, en Z raadde hem eenige weinige uren dagelyks op te ,j ■zitten. Op deze wyze herftelde hy in weinig da" gen, en ik voleindede met een purgeermiddel de „ gantfche geneezing der ziekte."

Sluiten