is toegevoegd aan uw favorieten.

Het geestelijke leeven en der gelovigen toestand op aarde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zio Het Geeftelijke Leeven. Hoofdft. XII.

den Heere geheel van harten voor, uwe zwarigheid voor hem open leggende, uw hart voor hem uitftortende, en uwe begeerte hem verhaalcnde; al zoud gij daarom fmorgens wat vroeger opftaan, en draagt voorts die zaak gedurig in uw hart den Heere voor. De Heere Christus zal, als de waare Samaritaan, olie en wijn in uwe wonden gieten, tot verzagting en geneezing. Want, indien de volvaardigheid des gemoeds te vooren daar is, zo is iemand aangenaam, naar rt geene dat hij heeft, niet naar V geene dat hij niet heeft, zo hoorden wij meer dan eens uit Paulus 2 Cor. VIII. 12.

HET TWAALFDE HOOFDSTUK.'

De Beweegredenen om al het voorgaan- , de in het werk te stellen.

S i. "YjjTeliigt zal iemand op het geene, dat tot dus tot verre verhandeld is, zeggen: , zoude een menfch, die Gods genade en vriende, lijkheid frnaken wil, zig dan altijd zo benaar, ftigen moeten, om den tijd ten dienfte van God , uit te koopen, en om in alles zig, zo als ver, haald is , te oefenen en te gedragen? dat , zal dan wel pijnlijk zijn en verdrietig, dat

, zak hem Mig vallen! ' Tot u, die

zo fpreeken mogt, zegge ik: Ja, het is voor onze verdorvene Natuur wel pijnlijk: want iets goeds, om God te dienen, komt met ons verdorven vleefch niet overeen, daarom dat het bedenken des vleefches vijandfehap tegen God is. Rom. VIII. 7. En, dewijl onze wedergeboorte maar ten deele is, zo blijft die wortel nog diep

in