is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGIN van NOORWEGEN. Hi

Dan, ó!... was het mij vergundj de p£n hier weg te werpen! Behoefde ik u niet uit den zoeten waan te rukken, dat dus de reine deugd m het genot van een zo wel verdiende belooning tot aan het graf ware voordgevvandeld ! . . . Ach 1 ' * * 9is lijden, onze vreugden^jille^ . . alles is «njrooffli... En ook Ildegerde was beftemd, om uit die wellustige dronkenfehap verfchriklijk . . . verfchriklijk te ontwaaken! » Hoe zaIi§ z]ïn niet de eerfte dagen van het . • Se"ot eener zuivere , reine liefde , en hoe I -hemelsch de verrukking van eene beloonde trouw! = Ons hart, voor het welk anders, ook zelfs te midden = der vervoeringen van eene bevredigde eerzugt, nog s = geftadig nieuwe wenfchen overig blijven, dit hart -zwijgt thans zo vreedzaam, het fchijnt zo gan- _ = fchelijk voldaan, als of aan het zelve nooit iets 1 ■- wederöm ontbreken zoude , en de grilligheden e .van het veranderlijk geluk den ronden bal, dien*het 20 bedriegelijk boven onze hoofden daar he- ~ ' nen wentelt, met ketenen, uit bloemen gevormd, '. = voor eeuwig vast had geklonken, ó Wellust ade- " . mende droom! alleen ter oorzaake van uwe dartelende , verrukkelijk gemaalde beelden , heeft . het leeven voor den gevoeligen fterveling no°eenige bekoorlijkheid. En gewis, het ftaat in onzeILDeel- Q magt,