is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONINGIN van NOORWEGEN. 253

ven. Het was hem flegts om een middel te doen , ten einde zijn vaderland in boeien te verftrikken — in boeien , om welke weder te kunnen los maaken, 'er een geweldige flag zoude noodig zijn, en deze flag moest het hart des Konings treffen.

Na dat nu alles voorbereid, en de gemoederen geftemd waren, zodanig als zijn belang dit verèïschte, trad hij op zekeren morgen met een nedergezonken hoofd, en omwolkt gelaat, in het vertrekt van Theodorik.

„ lk koom" — dus hief hij aan — om u „ eene flegte tijding te brengen."

theodorik.

Ook hier voor dank ik den hemel; want die al te gelukkig is, wordt veel tijds te trotsch. Laat mij dus hooren!

harald.

De Koning der Zweden Hermanfried wapent

zich tegen u ten krijge.

theodorik.

En dit is alles?

fAlles — maar volgends mijne gedagten reeds genoeg.

theodorik. "

Ik verbeeldde mij, dat de Zweden zich zelve nog werkelijk poogden te herftellen van de wonden.