Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mediaan Romein , No. i.

Fr. Cicero Romain. Engl Pica Roman. Hoogd. Cicero Antiqua.

Keizer Ka rel werd van een' Spaansch' heer, die maar weinig lands op de grenzen van Portugal bezat, om eene gunst verzocht, die de Keizer voornemens was, te weigeren: Zijn hofnar dit hoorende, zeide: ik zou uwe Majefteit liever raaden, hem zijn verzoek intewilligen ; want, zoo de man kwaad wordt, zal hij misfehien zijn land in een mand pakken, en loopen er mede naar Portugal.

Een Prins, wiens ftaaten niet zeer aanmerkelijk waren, deed eene ftad van zeer groote uitgeitrektheid ongemeen fterk maaken • de beroemde Machiavel zeidc daar van: deeze vorst mag alle zijne onderdaanen daar wel in bezetting leggen. A B C D E F GIIIK L M

Mediaan Curfif, No. i.

Fr. Cicero Italique. Engl. Pica Curfiv. Hoogd. Cicero Curfiv.

^Een mank man in een herberg gezeten zijnde, en een te Parijs gebrandmerkte kwakzalver met hem in verfchil raakende, zeide deeze, dat het fpreekwoord te recht zeide: dat zij niet veel deugen, die van den Hemel (reteekend zijn. De manke had zijn woord klaayr, en zeide: dat is waar; maar het is ook niet minder waar, dat die nog erger zijn, die door den beul geteekend zijn. Dit was wel met gelijke munt betaald. De menleken berispen zoofcherplijk de zwakheden van anderen, omdat zij de hunnen niet'kennen.

Sluiten