is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe patriottische werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN GODSDIENST. 105

gefchiedenis niet op, en waar aan moet men dit anders toeichrijven, dan daaraan, dat hij zig digter bij de eenvoudige natuur en de zuivere waarheid hield? Er is één God, dus luid zijne fpreuk, en Mahomet is zijn profeet. Had hij de drie- de vier- of de vijf éénheid aangenomen, zijn rijk ware, even geü;k dat der Christenheld, in duizend deelen van ééngereeten geworden.

Met dat alles behield Mahomet evenwel godsdienftige grillen genoeg, om zijne leer haatlijk, en zijne onzinnige en blinde naarvolgers ongelukkig te maaken: zijne engelen, die in het graf gerigte oeffenen, zijn vreeslijke weezens, die hij donr zijn paradijs van lieve en eeuwige maagdmeisjes geenzins vergoeilijken kan : terwijl de volftrekte alleenbeerfching, het gevolg zijner godsdienftige burgerïnrigting, een andere niet minder doodlijke geesfel was, voor allen, die zijne leer omhelsden.

Even gelijk Mozes behield Mahomet dat vaste en groote punt van godsdienst, de éénheid naamlijk van den God der natuur: hij wagtede zig zorgvuldig voor de heillooze dwaaüng der Cnristenen, die deezen onverdeelbaaren God in drie zeer miderfcheiden deelen gefplitst hadden, en daardoor hun eigen boezem verfcheurden: zijn rijk maakte fchielijk een grooten opgang, en de overwinningen van eenige plaatfen, die G 4 men