Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLIV. BRIEF.

Het ontkennend kwaad verbetert ons Genot en onze

krachten. Het genieten minder gelukkig , dan

het verwagten enz. Een treffend Voorbeeld. —-

De Mensch heeft meer Behoeften, dan eenig ander Schepfel.

Mijn Heert

Hoe dikwerf hebben niet de Menfchen jegens hunnen Schepper geklaagd, dat Hij hen niet, gelijk de Dieren, metfpijs, met genoegzaam dekfel, met wapenenter hunner verweering voorzien had! Uit onze behoeften, uit ons gebrek , uit onze weerloosheid vota de noodzaaklijkheid, om in drukkend zweet te arbeiden; en dit ziet de Waereld aan als een plaag, als eene ftraf voor het bederf der Menfchen.

Hij, die niet gedachtenloos over den loop der dingen heen leeft, moet zich verwonderen, dat een toef ongegrond en fchaadlijk vooroordeel zoo algemeen is aangenomen, en ftand heeft gehouden. De daaglijkfche ondervinding, ons eigen gevoel leert ons, dat B 4

Sluiten