Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «4 )

w rok onder de Zwarten of Negers, koomerde

s, me ié zelden tot een hoogen Ouderdom Dé

}, j-d'aanen of natuurlyke Inboorlingen des Lands wil men doorgaans dat langer leevcn. Men zegt dnr fommigen van hen verre over de hon5, derd Jaaren bereiken. Doch het is een ajuni ( mm zegt), en ik kan 'er niet voor in ftaan O0j;1, dat meer zegt, de geleerde Landvoogd Mr. J. J van Ma uric rus ( by wien de Abt dé la Portr zegt huisvesting genooten te hebben ) oordeelt ook niet gunftiger over de gezondheid der Lugtgefteldheid van Surinaame I n% ongelukkig maar dat deze beroemde Man Surmaa. me nooit anders dan door een Zwart Fe-groot* glas befchouwd heeft»

(m) Hollands Magazyn, Eerfte en Tweede Stukje en byGonderlyk bladz. 14.

O) Op verfcheiden plaatfen zyner Werren, als: In zvts Gezang op Zee, Apologie in 't IV Deel v n 't '.urinaamfch Meceuil, en in zynen Onledigen Onderdon , D. I. cn II.

Het vervolg in 't eerjlkoomend Nommër.

Gedrukt By W: jff: POPPELMJNN ter Cepriy Ui geerde Drukkery der Edele DirecJie en 't Land. 1788.

Sluiten