Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H7 )

Avond dankzegging en gebéüj

Wij danken u , weldadig God! dat «i oni weder den ganichen dagf tegen alle ? beveiligd heli; laat omVS geru tTogen flapen, en altoos veilig zijn i ' ons behoed. Amen. J 1 r gl]

morgen dankzegging en gebed.

Geede Vader! Uwe kinderen danken TT dat zij ih gezondheid den dag weêr nWer,' zien; bewaar ons verder tegen alle vaaren , en leer ons, U, en onzen ét deren, gehoorzaam zijn. Amen.

TfFEEDE TIJ DV A K,

gebed voor het eeten.

God der liefde ! die in elke beete broods aan ons uwe liefde betoont; zegen deeze lpijze, welke gij aan ons zo mildadig ichenkt; Laat ons met dankbaarheid opmerken, hoe gij ons, boven anderen onzer medemenlchen, voor gebrek behoed! Geef otfs maatigheid in het gebruik voor ons zelve',en mededeelzaamheid in het verzorgen van

Sluiten