Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 ?

déielven volftrekt niet weeten mogen, als zi; ftout of ongehoorzaam' zijn. Men moet ook, wanneer zij eens geen gehoor willen geeven, in de daad weigeren om op hunne anders zo prijsfelijke vraagen te andwoorden. Hier door zult ge twee nuttige einden te gelijk bereiken : gij zult hen gedwee en gehoorzaam maaken, en tevens een hooge waarde doen Hellen in de waarheden, welke zij leïren moeten,

Zo vorderen dan de kinderen, van dag tot dag , in de grondllagen, welke men noodzakelijk leggen moet, voor men hen met eenige gefchiktheid kan leeren bidden. Als gij nu hier mede ijverig z:it voortgegaan , en éenige geregelde vorderingen befpeurt, begint dan met de drie, of bij zommigenmet drie en een'haif jaar, de gebeden van het eerfte tijdwk te leeren, en bij/onder hen de betekenis van dezdve te doen verftaan. Houd hier eert halfjaar, of zo veel korter of langer, mede aan, als gij zelve oordeelt dat noodzakelijk is, om. hen dan emdelijk toe te laaten , tot het groote voorrecht, om ■ zelve tot god, op de gezette tijden en ge1'genheden, te bidden en te danken.

'Tot hier toe genaderd, word uwe opletteiiheki; op eene andere wijze, gevorderd, en moet niet minder einftig waakzaam zijn. Laat nooit toe , dat het gebed driftig, 011achtziam of oneerbiedig gelchiede. Draagt zorg', eer het kind aan het bidden gaat, dat gij het op eenen ernftigen toon verlofgeeft, am te moaen bidden. . Ziit gijlieden vooral zelve, met uwe huis** J ö gij.

Sluiten