Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« OVER HET ADERLAATEN

Verdee Ung.

In alge«ïeene.

En bijzondereplaatfen.

Welke Aderen aan het hoofd geopend worden.

<

<

( j

2.) Plaats der Adehlaating.

De plaats, waar Adergelaaten kan worden ? verdeelt men in algemeens en bijzondere.

De algemeens plaats verönderftelt het geheele Lichaam, en wel daar, waar maar eenige aanzienlijke Aderen gelegen zijn , welke door het Lancet konnen geopend worden.

Doch de bijzondere is het Hoofd, de Hals, Armen, Handen, Manlijke roede, Heup, Kuiten, en eindelijk de Voeten.

Aan het Hoofd worden vijf Aderen geopend: als,

De voorhoofds - Ader (yena frontalis), gelegen op het midden van het voorhoofdsbeen, van tusfchen de wenkbraauwen op lo opende.

De Slaap-ader (vena temporalis'), aan de üaapen van 't hoofd, ter plaatfe der (laapbeenieren , en de zijdelij ke deelen van 'c voorhoofdsbeen, gelegen.

De Ooghoeks-ader (vena angularis), geplaatst tusfchen de oogleden en de zijde van den neus.

De Neus-ader (yena nafalis~), gelegen aan len top van den neus, tusfchen en in het midden der vee neuskraakbeenderen. (Zie de afbeelding :n plaats deezer vier Aderen op pl. I. fig. i).

J)e Kikvorsch-Ader (yena ranina), onder le tong ter zijde van den tongriem (frcnulum) ;clegen. De

Sluiten