Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gt dagclyks$ en mogelyk niet zonder reeden, dat ons Gemeenebest voor deezcn ten toppunt van luister en roem verheeven,thans dikwyls, als een voorwerp van verachting ge, fmaad en hoon moet bloot ftaan voor allerleije fchampere uitvallen, aller andere bewooners van ons Waereld - deel j hier van zoekt men met recht de recden in de oncénigheid der Beftuurders , de reeden der on* éénigheid weder in de tegenftrydige belan^ gens en in de diepe onkunde, en de recden deezer onkunde, is nergens anders te vinden dan in de verwaarloozinge of verkeerden aanleg der opvoedinge ; deeze is zeekerlyk by alle befchaafde volken, van de oudfte tyi den her als de waare reeden van den bloei of ondergang der Staaten cn Gemeenebestcn aan.

Sluiten