is toegevoegd aan je favorieten.

Olivia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OLIVIA. 241

boezemen, verhinderde hem eene andere taal te voeren, en haar van de hoop te fpreeken, welke hy hadde opgevat, van haar voor zyne liefde gevoelig te maaken.

Zes weeken na deeze byeenkomst keerden Sir robert en zyne vrouw naar London te rug, en de hamiltons kwamen weder by olivia. Zy was verwonderd dat Lord d avenpor't zyne vrienden niet naar de hoofdftad volgde, en begon te vreezen dat hy ontwerpen had, die niet inftemden met het plan,dat hy hun van zyntoekoomend gedrag had medegedeeld. Bepaald van dezelven door al te veele toegeevendheid niet aan te moedigen, vermydde zy hem te zien, en ontzeide hem dikwyls hem in haar gezelfchap toe te laaten. Dit was nieuwe Hagen toebrengen aan de wonden, die zy in het hart van den ongelukkigen Lord davenport weder hadt opengereeten. Niet langer de rampen kunnende verdraagen die hy leed, befloot hy het eerfte gunftig oogenblik waarteneemen, om haar de hevigheid van zyne liefde te openbaaren, en eindelyk te noopen hem den doodfteek toe te brengen, of den gelukkigIten der menfchen te maaken. Vol van dit ontwerp gaat hy by Mevrouw vane, Qv * vraagt