Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cap. XVI. van den QUAESTOR 153

Cc) Fan dit Legaat is kennis aan de. Clasfis gegeven. Cl. est. 31 Mey 1662,. 3 Reg. 762.

Een Secretaris van Middelburg heeft de cdminiflratie van dc middelen van f'ufr. Pornaar, om de repartitie aan de kerken te doen. Cl. ext. 7 July 1667. 4 Reg. 157.

(_dj Dc uitdeling gefchiede ieder jaar, en in 1670 cn 1671. was het aandeel voor deze Clasfis oC- 53 - 4 - : twee jaaren interejl tmtfangen va\ 1671 cn IÓ73. ter fiomma van oO 93 - 2 - : Cl. ext. 16 Jan. 1675.

Klagten ever wanbetaling, en uitfiel van jaar tot jaar. Cl. ord. 2 Dec. 1677. 4 Reg. 464.

De Obligaticn in goede bewaring gefield. Cl. ext. 8 Maart 1Ó90. a. 2,.

Tot vermyding der onkoften voorgefiagen, de rekening maar alle twee jaaren te doen , van de Clasfis toegefiemd. Cl. ord. s7 July 1700. a. 0. — Foor altyd vafigefield, of den derden donderdag in July, in de. cohfistorie van de Koorkerk. Cl. ord. 28 ü'cf. 1749. a' I4-

Ncordwclle is onder de kerken van deze Clasfis, als een byzondere kerk begrepen. Cl. ext. 7 july 1667. 4 Reg 157. En verzuim van betaling aan Noordwillc go* rembiiurfecrd. Cl. era. 27 Feb, 1675. ?^4-5-

K 5 Na»

Sluiten