is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDECIDEERDE OUESTIEN. 20}

venue keurt de Ciasfis goed; behoudens elks regt, van het onderhoud der armen. 67. ext. u April i7Qy. a. e.

33. Of men een Lidmaat van de Lutherfe kerk, zonder belydenis te doen van

den gereformeerden Godsdienft, tot het avondmaal mag admitteeren ? Antw. Met meerderheid van Hemmen, neen. Cl. ord. 30 April 1709. a. 10.

34. Hoe te handelen met die leden van den Kerkenraad, die eene wettig.ge-

nomerie refolutie weigeren te gehoorzamen 9 Antw. Indien niet heruiten en gehoorzamen, hen kerkelyk te cenfüreren, cn van hunnen dienft te fuspendercu. Cl. ord. 24 Feb. 1711. a. 3.

35. Man en Vrouw, door oneenigheden gefeheiden; maar door Schepen vonnis

geordonneerd, famen te wonen; en de Vrouw bereid zynde tot verzoening, en het doen van alles, dat redelyker wyze van haar kan worden vereifcht; maar de Man, de verzoening weigerende, word gevraagd: of beide deze perlónen moeten gefuspendeerd worden, of de Man alleen ? Antw. Vermids de Man alleen in culpa is, hem te fuspendeeren,

en