is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tc-4, GEDECIDEERDE QLESTIEN.

en de Vrouw tot het heilig avondmaal te admitteeren. Cl. ord. 31 July 1714. a. 11.

36. Behoudt een lid van den Kerkenraad zyn Item in dien Kerkenraad, oflchoon

op eene andere plaats woont , zoo Jang hy zyne dimisfie niet heeft ? Antw. Ja. CV. *xt. 28 Juny 1718. a, 3.

37. Hoe ver zich eene Attestatie, aan iemant vergund , moet uitibrekken P

Antw. Niet verder als tot den tyd van woning. Cl. ord. 25 Fd\ 1721. a. 12.

38. Iemant, befiendig communiceerende, in eene andere Gemeente, als waar onder hy als lidmaat woont, word gevraagd, hoe met zyne Attestatie te handelen, ingeval van vertrek ? Antw. De Kerkenraad, daar zulk een lid woont, moet Attestatie geven van lidmaatfchap , de andere Attestatie van het communiceren. Cl. ord. 25 Feb. 1721 .a.12%

39. Een Schoolmeefter, tweemaal gecenfureerd wegens dronkenfehap, is de

viaag, hoe verder te handelen ? Antw. Zal uit naam van de Ciasfis vermaand worden, en bedreigd met fuspenfie. Cl. ord. 28 July J722. a. xi,

;" '40, EenMenniste Vrouw, te Sommelsdyk,

ge-