is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60Ö GEDECIDEERDE OTT.STJTA'

qualif. te loten ? Antw. Neen. Cl. ext. $ Sept. 1724. a. 5.

45. Mag een kind gedoopt worden in eene andere Gemeente, dan daar deszeife Ouders ledematen zyn, of het kind geboren is ? Antw. ISVen. Cl. ord. 25 Feb, 172/. a. 7.

46". Of de Diakenen, Predikant en Ouderlingen overleden zynde, den Kerkenraad uitmaken; en handopening, tot een Predikanrs-beroeping, kunnen vragen ? Antw. Dat men aan hun geen handopening geven kan , terwyl de Diakenen alleen geen Kerkenraad uitmaken. Cl. ord, 29 April 1726. a, 6.

47. Ingeval van affteryen van den Predikant, en alle de leden van den Kerkenraad, opéén lid na, word gevraagd, hoe de overgebleven (een Die. ken ) met de armen penningen van die kerk in het vervol? te werk moet gaan ? Antw. Dat de Schooimeefler hem te hulp moet komen, en de erfgenamen van den overledenen rekening van de reeds ontfaogen penningen zullen doen, ten overftaan van twee Gedeputeerden uit de Clasfis. Cl. ord. 24 Feb. 172S. a. 5.

48. Eene Gemeente, in her geval, Quepf.

4K ge-