is toegevoegd aan uw favorieten.

De geheimen der voortteeling en het waar genot der omhelzing'.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*g DE GEHEIMEN.

ne cieraaden. Om geheel hun hoofd is eénett krans gewonden , waar in de edelfte gefteentens van Indien , als Harren blinken : een even kostbaar cieraad hangt van hunnen hals op den boefem ; het verderfiijk goud pronkt hun op, van de voetzool af tot den fcheedel toe ; déwijl alles , wat ontbloot is , in dit metaal gekast is. — In dit tooifel en met ontleende fchoonheden op hunne wangen., begeeven zij zich naar de Feesten cn verdachte verborgene Plaatfen die aan de Goden zijn toegewijd , en welker naamen zelfs de Mannen niet eens kennen •, of verfpillen hui> ne gezondheid in wellustige Baden , of door het onmaatig gebruik van lekkernijen, welke eénè fcnverzadelijke zinnelijkheid heeft uitgevonden. — ■Pollus cn Clemens van Alexandrien, hebben ons eene geheele lijst der voofnaamfte werktuigen , die bij de Griekfche toiletten in gebruik waren, nagelaaten.

Buiten deeze bezigheid van het toilet, maakten de klecne Malthefche Hondjens, de Sici* liaanfche Duiven' en andere beuzelingcn , benevens de hersfenloofe gefneedenen, hun gezelfchap üit. In 't bijzonder beheerschte de Griekfche Dames eene raafende begeerte naar hét bezit van ieldfaamc en kostbaare Vogelen , en de rijke Echtgenooten derzelven, onderhieldèn daar van geheele Menagericn. Plutarchus verhaald van pyiïlampus, een Vriend van Periclcs, dat hij de gunstbewijién van de edelften der Atheenfche

Da-