is toegevoegd aan uw favorieten.

Faustin, of de philosoofsche eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aao F A Ü S T I N}

wil, en waren door hunne eigen vrije wil zotten Nu moeten wij daartegen , voor eenige ponden fterhng, ons in de fneeuw der Hurons wentelen en durven niet eens, gelijk de kruisvaarders, ons met de aangenaame hoop vleijen , dat wij het paradijs, tot loon, bevegten zullen.

De welmeemende Kapitein hoorde den redenaar, uit infchikkelijkheid wegens zijne avantuuriijke' aanwerving, zeer geduldig aan , en Iprak hem vervolgens moed in , met de verzekering , dat hij zo dra mooglijk, hem zou avanceeren. Faus! tin liet hierop zijn verminkte kinnebak zien verhaalende bij die gelegendheid den toeftand der" verlichting te Napels, en de gefchiedenis der Vnjmetzelaaren aldaar: waarop van lukten die zelve een Vrijmetzelaar was, en wel zag dat' faustin, door het misfen van zijne twee voortanden , niet zeer gefchikt was om patroons af te bijten,, hem op itaande voet tot zijnenjFourier aanftelde, met verdere belofte van hem, zo haast zij te Kasfel zouden aangekomen zijn , een plaats bij de krijgs-cancclarij te zullen bezorgen.

Deze beloften fielden faustin's hart een weinig geruster. Hij gedroeg zich gelijk ieder verftandig man , die eene zaak niet meer kan veranderen; fchikte zich dienvolgens goedwillig in zijn noodlot , en befloot het meeste voordeel daaruit te trekken, dat hem mooglijk was,

XXXI.