is toegevoegd aan uw favorieten.

Wilhelmine Arend. of De gevolgen van het overdreven gevoel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7i )

Mevrouw Arend. Vergeef het hem, om mijnen wil! Ik verzeker tt, dat hij dit niet met voordagt deed: maar dat zulks in overijling gefchiede: vermoedelijk hebben ontevredenheid en kwaade luimen hem een hart woord jdoen zeggen. —

de Doctor. Ja het was zeker een hard woord: een zeer hard

woord, het welk mij nog grieft ! Ik ben een

goede, eerlijke, oude Duitfcher, dit weet gij: ik kan geene complimenten maaken, Mevrouw ! en verlange die ook niet van anderen; ja dit weet gij, dat ik mijn hembd van mijn lijf zou geven, indien ik hier mede iemand helpen kon: dit weet gij: doch mij een valfchen vriend ... dit laat ik mij niet noemen : liever een deugniet, een windpiaaker, een lafbek, ja alles, alles wat men maar wil, maar geen valfchen vriend!

Mevrouw Arend. Mijne arme Echtgenoot had voorzeker de een ol nndere onaangenaamheid in het hoofd, en miskende hier door uwe vriendfehap. —— de Doctor. Dit was het gene hij niet had behooren te

doen! Befchuldigde mij deze hans-nar

neem het mij niet kwalijk wijl het u man zij

doch hij is een gek, en wel de grootflc, dien ik

in mijn ganfche leeven gezien heb: befchuldigde

«leze mij nu niet, dat ik zelfs met dat Franfche pak, E 4 die