Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& DE GEHEIMEN

welke de vermogens ten onderwerp heeft die een hooger Natuurdoel hebben en in dewelken de Menschheid onmiddelbaar :belang heeft, naamelijk de voordduuring en veredeling van het menschlijk Geflacht.

De Mensch is een perfoonlijk Wezen en kan dus redelijker wijze niet tevens als eene bloote zaak worden befchouwt ; hij kan over zich zelven , over zijn Lichaam , en voornaamentlijk over zijne Teeldeelen, niet naar zijne eigene willekeur befchikken , en die ten bloot voorwerp van zijne begeertens maaken. Hij mag het doelwit der Natuur, het welk hij niet, even als de dieren, door ingelchapene neiging bevordert , maar door de reden tot zijn eigen redelijk doel maaken kan, niet verwaarloofen, noch ter wille van een bloot zinlijk doel, tegenwerken. Het doel der Dierlijkheid moet aan dat der Menschlijkheid ondergefchikt worden. Hier uit nu vloeijen de volgende grondftellingen voord:

\) Het is eene vernedering van de Menschlijkheid, een Perfoon, welke zelfftandiger wijze, een doel is , met betrekking tot zijne Geflachtsneiging , als een bloot middel voor een zinlijk doel , ter ftilling eener dierlijke, begeerte, te gebruiken. Het is eene vernedering der Menschlijkheid', eene inrichting der Natuur , wier beftemming het behoud van het Menschdom en

dus

Sluiten