Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉR VOORTTEELING. 2$

Zich zelven moeten verbergen , indien zij waar waren. Niet de Staat, niet de Kerk hebben deeze verbindenis ingeftelt ; zij is eene inftelling der Natuur , Man en Vrouw zijn uit haare Scheppende hand gekomen, zoo als zij tot eene gemeenfchap van deeze overeenftemmende innigheid en vruchtbaarheid , gevormd waren ; zonder haar zouden beide de Gellachten weederfpanninge Schepfelen zijn ; zonder haar zouden wij onvermogende wezen , om bepaalde denkbeelden van Liefde , Huwelijk , Huislijke Gelukzaligheid en Huislijke Ellende te kunnen vormen.

Te vergeefsch zal men zich moeite geeven, andere , buiten het begrip van den Echt, mogelijke overeenkomften uit te vinden , onder de welken de bevreediging der Geflachtsneiging, zonder krenking de Menschlijkheid , op eene zedelijke wijze gefchieden kan. Zij zullen doorgaands verwerplijk zijn , dewijl zij de beftemming der Geflachtsneiging en de overige oogmerken der Menschlijkheid afbreuk doen, dewijl bij hun niet ^ileen de Ongerechtigheid en Liefdeloosheid jegens zich zelven , jegens de andere meedehandelende Perlöon en jegens de Waereld en de Nakomelingfchap, naauwlijks te vermijden is , maar om dat zij ook openlijk de Menschlijkheid verontwaardigen.

De Mensch wordt alleen door de zinlijkheid , tot het genot dier geneugtens , aan dewelken hij zijn aanwezen te danken heeft, beftemd, Het is derhalven natuurlijk, dat hij in de hitte der begeer-

Sluiten