is toegevoegd aan uw favorieten.

De geheimen der voortteeling en het waar genot der omhelzing'.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IC4 DE GEHEIMEN

eeuwige omzwerving van kring tot kring het lot der Menschheid? Doet zij deswegens eene fchreer de voorwaards,, om fpoedig daar na met eene verdubbelde gezwindheid in haaren voorigen toeftand terug te keeren , en des te ellendiger, te zijn ! Hoe nabij zouden wij dan wel bij onzea

volkomenen val zijn! of zijn dit alles alleen

verfchijningen, die het befchroomde oog van den Mensch misleiden en zelfs ter uitvoering van het eeuwig waereldplan meedewerken?

„ Wanneer het een der Godheid waardig gezicht is , een deugdfaam Mensch met het hard* fte noodlot , met verzoekingen , met ondeugden en Misdaaden, ftandvastig te zien worftelen, zoo moet het, ik wil niet zeggen voor eene Godheid, maar zelfs voor den eigenlijk gezegden gemeenea Mensch, een hoogst onwaardig gezicht wezen, het Menschlijk Geflacht zich, van tijdperk tot tijdperk, ter deugd te zien verheffen en fpoedig daar op even zoo diep weedcr in ondeugd en_ ellende neederzinken. Dit Treurfpel kan veeïligt een tijd lang ftil en onderrichtende zijn, maar eindelijk moet toch het Gordijn vallen. Door deEangduurigheid wordt het eene belachlijke vertooning, en indien het de Acteurs niet:moede worden, om dat zij verftandeloos zijn, zoo wordt het toch de aanfehouwgr moede , die aan het een of ander bedrijf genoeg heeft , indien hij er met grond uit kunne afleiden, dat het nimmer eindigend ftuk altijd een het welfde, is, L De : ftraf' dewelke op het ehide

volgt*