is toegevoegd aan uw favorieten.

De geheimen der voortteeling en het waar genot der omhelzing'.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n4 DE GEHEIMEN

feh ; ingevolge hier van moest ook alle Wijsgeerige Opvoeding wuiffelend zijn , en zoo lang de grondvesten der Zedekunde niet ontdekt waren, konde er ook in de Opvoeding van geene eerfte en algemeen doorgaande grondftellingen gefproken worden. ——•

Volgends het vastftaande hoogfte beginfel der Zeden kan nu ook het Opperfte volftrekfte doel der Opvoeding geen ander zijn dan het Eind-Oogmerk van den Mensch zelfs, Zedelijke goedheid, redemaatigheid van Wil , of de hoogstmogelijkfte werkfaamheid der Zedelijke beoeffenende Reden. De daarftelling van dit hoogfte Eind-Oogmerk , hangt eenig en alleen van de beftuurende Zielkunde af, welke leert, hoe de Mensch van de zinlijkheid tot het Verftand en van het Verftand tot de Reden , van de Heerfchappij der ingefchapene neiging en de overheerfching der begeerte tot de Vrijheid en zelfswerkfaamheid moet opftijgen.

Tot deeze redelijke zelfswerkzaamheid ftijgt men niet zonder 1 eene meenigte voorbercidfelen, niet zonder eene geregelde ontwikkeling en zorgvuldige aankweeking der gezaamentlijke Zielsvermogens op» De hoogfte grondftelling van alle Opvoeding is derhalven: Kweek alle de vermogens van den Mensch in eene natuurlijke Orde en overtenflemmende met het doel der Zedelijkheid', aan. De Opvoeding welke den geheelen Mensch naar alle zijne vermogens en beftemmingen omvat,

moet