Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vol van het brandendst ongeduld; ja, even ÜS of de bezigheid in eigen perfoon DoEtor Braun vervolgde, en hem met een opgeheven zweep voor . zich uitdreef, nam hij flegts zeer weinig tijd tot het middag-eten, en rende oogenbliklijk daar op naar Arend, om hem te zeggen, dat hij zich van zijn vrouw moest laten fcheiden. Het koste hem zeer veel moeite, om den hoek te vinden, waar deze man thans woonde, die nog zo onlangs geen huis kon vinden, het welk voor hem en zijne Po uil lij, fchoon en groot genoeg was; en daar de DoBor hem eindelijk in een eng, berookt gat vond, kostte het hem even zo veele moeite, om dien zelfden man weier te herkennen / die nog korts geleden, van wellust en overdaad gloeide. De droefheid over den ondergang van zijn geluk had zijne zwakke ziel Volkomen moedeloos gemaakt; hij was uitgeteerd, door gebrek en kommer; zag 'er bleek II. Deel. a 2 <.n

Sluiten