Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

verknogt zyn, en .vaar van geen één naar de zyde van onze Zintuigen is gekeerd: derhalven indien wy ingevolge ons denkbeeld van het Wezen des voorwerps, een befluit vormen, zo is het aan die Zyde, of aan dat gedeelte van het Wezen, het welk op onze Zintuigen kan werken

A. Ik begryp Diodes, dat dit zeer wel gezegt en mogelyk is, indien'er andere Wezens dan de Stof waaren.

D. Kunt gy my zeggen wat de Stof is?

A. Wel ja. Het geen zichtbaar, ondoordringbaar of valt, of hoorbaar is.

D. Zyn dat wezenlyke hoedanigheden van de Stof, gedeelten, zyden van haar Wezen ?

A Zonder twyfel, federt wy ontdekt hebben, dat onze Zintuigen ons niet misleiden.

D. Ik geloove het met U Aristeus. maar zo gy blind waart geweeft, zoudt

gy

Sluiten