Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI VOORBERICHT.

ik gevonden heb, mijnen Medemenlchen, en Medechristenen, het onderzoek te verligteu,

en gemaklijk te maken. Ik zend dit ftuk-

jen, zonder naam, in de wereld, omdat ik niets anders bedoel, dan waakheid, wa rbij het, op geen menschlijken naam, aankomt. — ls het nodig, dan zal ik mij niet fchuil houden, want ik fchaam mij niet over het Euangeüe van J e su s — Met dit alle? , zal fit mij eene enkele onheufche,fcherpe, of fpottende, uitdrukking veroorloven. >—• Roomjchen en Onroomfchen zullen dit gefchrifi: kunnen lezen, zonder aanftoot, indien zij flechts de waarheid liefhebben. Ik maak den Burger Schouten

zalven tot fcheidsman , of ik, in mijnen ffijl, ergens de wetten van een befchaafd onderzoek der waarheid heb overtreden. — Voorts zullen

Sluiten