Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO VERHANDELING

zamentrekkende middelen , onderfteund van trapswijze drukdoeken, en een genoegzaam fluitend doch niet worgend verband: 4.) Door de binding van het vat: 5.) Door de geheele affnijding van hetzelve als het niet meer is dan geopend: 6.)Door de branding:7.)Door de geftadige drukking der handen van elkander afwisfelende helpers.

§. 74. De keuze deezer hulpmiddelen , met opzicht tot gegevene gevallen, wordt bepaald, door de natuur en ligging van het bloedend vat, gevoegd bij de hoedanigheid der wonde zo daarvan als van de bijliggende deelen; bij het verblijf des Lijders op deeze of geene plaats; en bij de mogelijkheid om denzelven beftendig te houden onder een vertrouwd toezicht.

§. 75. Een koel verblijf, rust van het gewonde deel en van het gantfche ligchaam; bedaarde gemoedsgestalte; gebruik van koude en verkoelende voedzelen , gelijk ook van dergelijke geneesmiddelen ; zeldzaame verbandsveranderingen ; eene naauwkeurige verhoeding eindelijk van alles wat op eenigerleie wijze de omloop des bloeds kan doen vermeerderen, zijn bij alle bloedingen van eenig merkelijk aanbelang, ten hoogden noodzaakelijk.

Sluiten