is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der algemeene oeffenende heelkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beu gezwellen. V,

in het midden : over het geheel eenigzii vast en veerkrachtig zijnde, heeft het noj thans,hier en daar,dikwijls zachte plekken welke niet zelden een bedriegelijk gevoel va vochtgolving aanbieden: als het zeer grot is, wordt de dekkende huid meestal bc fproeid met verwijde bloedvaten, en zwee 'er door dezelve veelmaalen een waterachti vocht, 't welk echter geene verandering al toos maakt in den Haat des gebreks : all deeze verfchijnzelen derhalven , moet mei als zo veele foortonderfcheidende kenteke nen van hetzelve aanmerken.

§. 415. Eene ontaarting der Lympha, ver flapping, toedrukking, kneuzing of ver breeking der watervaten, zijn vermoedelijk de meest gewoone oorzaaken deezes gezwels

%. 416. De genezing van hetzelve $ wordl fomwijlen bewerkt , door ontlastende en verdunnende geneesmiddelen ; gelijk ook door oplosfende en verfterkende aanlegzels: meermaalen echter, is de afzetting of van het gezwel of van het gantfche deel, het eenig hulpmiddel, en waar dit niet zijn kan, den dood des Lijders zeker.

§. 417. Het lijfwater beltaat in eene algemeene bleeke, bolle, koude en indrukbaare zwelling van het ligchaam , afhange-

H 3

5

is

r.

1

,

n

i

t

x

1

Anafareéi