Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3« )

van den Agent, of Departementaal Beft uur.

c. De Contrafignature van Commisfacisfen der Nationaale Rekening.

Zij geven aan het Vertegenwoordigend Lichaam, opening der Nationaale kas, en houden derzelver Vergadering in den Haag.

Wtt I 'ff<IH <HH' liir1lli

§• I2<

TIT. Nationaale Rekening.

Voormaals beftond in dit Gemeenebest, eéne zoogenoemde Generaliteits Rekenkamer, thans is dezelve vervangen door zeven Commisfarisfen der .Nationaale Rekening, welken door het Vertegenwoordigend Lichaam aangefteld zijn: deze aangeftelde aan gene uitvoerende magt verbonden , noch verandwoordlijk , hebben volgends Inftructie en de Staatsregeling, de volgende voornaame werkzaamheden, i. Het houden van algemeene boeken, zoo van alle 's Lands Inkomften, uit de Maand ftaaten , boeken der Ontvangers en andere Comptabelen, als van alle de uit' gaven, waarvan de Ordonnantiën door hen moeten worden geregiftreerd en gcapprobeerd.

a. Het nagaan en fluiten van alle de reke-

nin-

Sluiten